måndag 14 maj 2012

Delta i UR SKOGS designtävling »MADE OUT OF THE WOODS« – a life less ordinary…BAKGRUND: Projektet UR SKOG drivs med syfte att ta fram en designkollektion som med sitt materialval och uttryck förmedlar känslan av skogens stämningar och magiska djup. Under processen har det bildats nätverk, ordnats seminarier och workshops. Vi har nu kommit fram till designtävlingen som skall hjälpa oss hitta de vackra, funktionella, originella och vilda produkter som vi vill samla under namnet »Made out of the Woods«. Tävlingen är ett led i att få fram ett antal produkter som tillsammans bildar startkollektionen. I framtiden tänker vi oss att komplettera och bygga på med fler produkter. Materialet ska huvudsakligen vara hämtat ur skogen (minst 80 %) med det som trädet ger. Vi letar efter föremål som lyfter fram skogen som tema och trädet som råvara. Tillverkning kommer att ske i Dalsland och råvaran hämtas från de dalsländska skogarna. Tävlingens vinnande bidrag kommer att få hjälp med produktutveckling, viss lansering och marknadsföring. Projektet drivs av kultursystemet FYRKLÖVERN; Dalslands konstmuseum, Halmens hus, Not Quite och Steneby.

TÄVLINGENS TEMA
Det finns 3 olika kategorier/teman att tävla inom.

1. LEK… the tool of everyday play
Genom alla tider har leken varit när­varande i våra liv. Det är genom leken barnet skapar sin identitet och sin förståelse av samhället. I Sverige har vi en stark tradition av att tillverka lekens redskap ur skogens material, trä. Men hur ser morgondagens lekredskap ut? Ofta pratar vi bara om leksaker i samband med barn och lek men det kan vara så mycket mer. Samvaro, peda­gogik, gemenskap, identitet… 
Kan inte en så enkel sak som en penna vara ett lekredskap? Vad kan lek innebära för dem som anser sig slutat leka? Hur leker man som vuxen?  Kan man det? Vad roar dig? Hur leker vi till­sammans? Vi behöver dina idéer!

2. SITTA LIGGA VILA… a stool is a stool is a stool
Svensk möbelformgivning har sitt ursprung i träet och skogens material. 
I det gamla bondesamhället fanns det hemma tillverkade små pallar i ladugården eller framför gjutjärnsspisen. Pallen har som möbel en särställning. Den är ofta enkel i sin avskalade form och lätt att flytta. Men en pall kan naturligtvis lika gärna vara tung och utsmyckad, lång, smal, hög, låg, mjuk, skrovlig … Pallen lockar till att formges igen och igen … och nu kan du skapa din egen tolkning.

3. UNIKT OCH ORIGINELLT… my precious things
Din egen gestaltning av hur man kan bevara, förvara, visa fram, exponera och genomlysa det som du tycker skall visas upp av Skogens uttryck… dock med en tydlig funktion! 
Här har du fria tyglar att tolka skogen, träden, grenarna, löven, skuggorna, vinden, materialen … m. m. 

FÖRUTSÄTTNINGAR
Presentera din idé på 1, max 2 st A3 kartonger, där form och funktion tydligt framgår.
Idén ska förklaras skriftligen på max 1 A4 sida, texten/motivering/dina tankar på produktion m. m. Texten fästs sedan på kartongen tillsammans med dina skisser.
OBS! Inga fysiska objekt inlämnas, däremot ska bilder/foton/ritningar av idén också fästas på kartongen. 
Produktionsmaterialet till din idé ska huvudsakligen vara hämtat ur skogen (minst 80 %) med det som trädet ger.
Du bör beräkna, dvs. hålla ditt förslag inom ett ungefärligt »utpris« i butik till kund, enligt prisintervallerna (ut till kund):
A. 0–250 kr
B. 250–500 kr
C. 500–4000 kr.


ANMÄLAN OCH AVGIFT
250 sek per inlämnat förslag tas ut i porto och administrationskostnad.
Pengarna betalas in i förskott till BG 5303-3890

OBS! Kom ihåg att märka inbetalningen med »ur skog tävling« + din signatur. 

Bifoga kvitto på betald avgift med ditt tävlingsbidrag. 

Du tävlar anonymt! Det betyder att ditt namn inte får finnas på kartongen/erna du lämnar in.

Följ anvisningarna nedan:

1. Märk ditt/dina tävlingsbidrag med en signatur, som du själv väljer.
2. Ladda ner anmälningsblanketten. Länk till Anmälningsblankett.
3. Fyll i anmälningsblanketten med dina kontaktuppgifter och lägg i ett kuvert som du märkt med samma signatur som ditt tävlingsbidrag.
4. Försegla kuvertet.
5. Fäst det förseglade kuvertet på baksidan av tävlingsbidraget.
6. Lägg ditt kvitto på anmälningsavgiften i ett nytt kuvert.
7. Märk kuvertet »KVITTO«.
8. Fäst kuvertet med kvittot på baksidan av tävlingsbidraget.

OBS! Om du lämnar in flera förslag skall varje idé/kartong märkas med en ny signatur, en ny anmälnings­blankett och ett kuvert med kvitto på samma sätt som anvisningarna ovan.

Alltså – en särskild signatur, en ifylld blankett samt ett kvitto per idéförslag!

INLÄMNING
Inlämnade bidrag kommer att behandlas anonymt av juryn. När vinnare utsetts öppnas kuverten i närvaro av ledningsgruppen för UR SKOG.

Bidragen skickas till:

UR SKOG c/o Dalslands konstmuseum 
Upperud 
464 40 Åsensbruk

Bidragen skall vara projektet/museet tillhanda senast 24 augusti 2012. 

Förslag kan också lämnas in personligen – inslagna och försedda med signatur enligt anvisningarna ovan – direkt till Dalslands konstmuseum i Upperud mellan den 18 augusti och 24 augusti 2012, under museets öppettider kl 11.00–17.00.

Jury sammanträder inom två veckor efter inlämningsdatumet och resultatet meddelas vinnarna, som kontaktas personligen. Alla inlämnade förslag kommer att visas på Dalslands konstmuseum under perioden 15 september till 2 december 2012. Där kommer också vinnarna att presenteras lite utförligare.

BEDÖMNING
Alla tävlingsbidrag kommer att bedömas av en jury efter följande kriterier:
Funktionalitet: att föremålet blir praktiskt och effektivt att använda.
Estetik: att föremålen utstrålar en berättelse/kunskap om skogen, träden, miljön, materialet, ljus och skugga m. m … dvs. speglar SKOGEN.
Innovation: ett nytänkande och ett unikt förhållningssätt till material och funktion… en originell gestaltning.


PRISSUMMA
De tre mest intressanta bidragen oavsett kategori erhåller pris;
15 000  första pris
10 000  andra pris
5 000  tredje pris

Dessutom ingår framtagandet av en prototyp av varje premierat tävlingsbidrag till ett värde av max 10 000 kr/objekt.
Lycka till!JURY 
Synnöve Mork, designer, stylist, utställningsarkitekt
Ulf Hanses, formgivare Playsam m. fl. 
Claes Boman, designstrateg, projektansvarig för www.welovethisproduct.com
Helen Backlund, museichef Dalslands konstmuseum


VAD HÄNDER SEN?
Alla deltagares tävlingsförslag kommer att visas för allmänheten på Dalslands konstmuseum 15 september till 2 december 2012. Tävlingsbidragen hämtas efter utställningens slut eller postas mot returporto.
De tre förslag som juryn anser är av störst intresse väljs ut till kollektionen. Ett skriftligt juryutlåtande kommer att ges och projektet bekostar framtagandet av en proto­typ av varje premierat tävlingsbidrag till ett värde av max 10 000 kr/objekt. Formgivaren tillhandahåller i utbyte nödvändiga uppgifter/ritnings­underlag och egen arbetstid/omkostnader i samarbetet med tillverkaren (dessa är framtagna till våren 2013).
Projektet kommer också att produktutveckla ytterligare 3 produktidéer som kommit fram inom tävlingen alternativt inom projektet. De 6 (3 vinnarna + 3 utvalda) projektidéerna kommer att utgöra premiärkollektionen »MADE OUT OF THE WOODS« och kommer att visas på lämplig mässa/arena under 2013.
Rättigheterna upp till 100 ex av produkten tillfaller projektet där formgivaren har rätt till 5 % royalty per såld vara och detta regleras via avtal. 
Välkommen med din idé !  

Inbjudan finner du på våra hemsidor;

Har du frågor hör av dig till:
Barbro Erlandsson Bratt 070-970 7950

Du får gärna hjälpa oss att sprida denna inbjudan. 

måndag 30 januari 2012

Designtävling “MADE OUT OF THE WOODS” - a life less ordinary…”

Komplett information om tävlingen kommer att finnas här på denna blogg från mitten av februari och också annonseras ut  i dagspress. Information om hur man anmäler sig? vilka priser det finns...? och vilken jury som skall bedöma!

MEN... redan nu och här kan vi berätta om de tre olika tävlingskategorier vi har bestämt:

1. LEK… the tool of everydayplay
Genom alla tider har leken varit närvarande i våra liv. Det är genom leken barnet skapar sin identitet och sin förståelse av samhället. I Sverige har vi en stark tradition av att tillverka lekens redskap ur skogens material, trä. Men hur ser morgondagens lekredskap ut? Ofta pratar vi bara om leksaker i samband med barn och lek men det kan vara så mycket mer. Samvaro, pedagogik, gemenskap, identitet… Kan inte en så enkel sak som en penna vara ett lekredskap? Vad kan lek innebära för dem som anser sig slutat leka? Hur leker man ”vuxet”? Kan man det? Vad roar dig? Hur leker vi tillsammans? Vi behöver dina idéer!

2. SITTA LIGGA VILA… a stool is a stool is a stool
Svensk möbelformgivning har sitt ursprung i träet och skogens material. Redan i det gamla bondesamhället stod det hemma tillverkade små pallar i ladugården eller framför gjutjärnsspisen. Pallen har som möbel en särställning. Den är ofta enkel i sin avskalade form och lätt att flytta. Men en pall kan naturligtvis lika gärna vara tung och utsmyckad, lång, smal, hög, låg, skrovlig, mjuk… Pallen lockar till att formges igen och igen… och nu kan du skapa din egen tolkning.

3. UNIKT OCH ORGINELLT… my precious things
Din egen gestaltning av hur man kan bevara, förvara, visa fram, exponera och genomlysa det som du tycker skall visas upp av Skogens uttryck… dock med en tydlig funktion! Här har du fria tyglar att tolka skogen, träden, grenarna, löven, vinden, skuggorna, materialen… Lycka till!

Vi kommer att bedöma efter följande kriterier:
Funktionalitet: att föremålet blir praktiskt och effektivt att använda.
Estetik: att föremålen utstrålar en berättelse/kunskap om skogen, träden, miljön, materialet, ljus och skugga mm … d.v.s. speglar SKOGEN.
Innovation: ett nytänkande och ett unikt förhållningssätt till material och funktion… en originell gestaltning.


Arrangör/avsändare: UR SKOG DALSLAND är ett projekt som finansieras av Västra Götalandsregionen; kultur och regionutveckling, kommunalförbundet FYRBODAL och Nämnden för Hemslöjdsfrågor med syfte att ta fram en designkollektion som med sitt materialval och uttryck förmedlar känslan av skogens stämningar och magiska djup. I processen med detta har det bildats nätverk, ordnats seminarier och en internationell workshops.

Vi har nu kommit fram till designtävlingen som skall hjälpa oss hitta de vackra, funktionella, originella och vilda produkter som vi vill samla under namnet ”Made out of the Woods”. Tävlingen är ett led i att få fram ett antal produkter som tillsammans bildar startkollektionen. I framtiden tänker vi oss att komplettera och bygga på med fler produkter. Materialet ska huvudsakligen (minst 80 %) vara hämtat ur skogen med det som trädet ger. Vi letar efter föremål som lyfter fram skogen som tema och trädet som råvara. Tillverkning kommer att ske i Dalsland och råvaran hämtas från de Dalsländska skogarna.

Projektet drivs av kultursystemet FYRKLÖVERN; Steneby, Not Quite, Halmens hus och Dalslands konstmuseum.

Kompletterande information, anmälningsblanketter till tävlingen, datum för sista inlämning, prissummor, jury mm kommer du att hitta här på denna blogg från mitten av februari 2012 .  http://urskogdalsland.blogspot.com/

onsdag 14 september 2011

UR SKOG WOOD

Seminarium 29 september - Hur kan design påverka?

Det dalsländska designprojektet Ur Skogs fjärde seminarium handlar om trä och om designerns betydelse för framtiden, enskilda samhällen, företag och enskilda. Genom att lyssna och lära av de goda exemplen vill vi hämta in kunskap till projektet och bygga upp ett varumärke som håller in i framtiden.
Denna gång bjuder vi in till fyra föreläsningar under rubriken UR SKOG WOOD.

Välkommen till projektet Ur Skogs fjärde seminarium!
Seminariet är gratis och öppet för alla, men föranmälan krävs om du vill ha fika i pausen.
Fika serveras i anslutning till seminariet och beställs i samband med anmälan.
Kaffe och fralla 40 kr. Kaffe och tårta 50 kr.
Föranmälan till seminariet och till fika, skickas senast den 27 september till: barbro.erlandsson.bratt@steneby.se
Glöm ej att ange hur många personer du anmäler.

Seminarieprogram
Tid: Torsdag den 29 september 2011 kl. 13.30–17.00
Plats: Stenebyskolans samlingssal, Dals Långed, 1 trappa upp i huset vänster om biblioteket.

13.30–14.10 Södra och Durapulp – nytt material når världen med design
Durapulp är ett nytt förnyelsebart och nedbrytbart kompositmaterial utvecklat av skogskoncernen Södra. Materialet fortsätter att skapa rubriker världen över. Lampan w101, gjord av durapulp och designad av Claesson Koivisto Rune, ställdes nyligen ut på möbelmässan ICFF i New York och vann pris i kategorin »bästa belysning« och fick även utmärkelsen »Best in show«. De västsvenska möbelformgivarna Rasmus Malbert och Johannes Tjernberg har också utvecklat produkter i Durapulp för Södra som väckt stor uppmärksamhet.
Malin Andersson – projektchef för Durapulp på Södra, berättar om det nya materialet Durapulp och designsatsningen runt det.
Läs mer: http://www.sodrapulplabs.com/#/

14.15–14.55 Design som framgångsfaktor – hur tänker man i Tibro?
Tibro i Västergötland, är en kommun med lång tradition inom möbelhantverk och möbelindustri. Här finns ett 50-tal branschföretag som tillsammans med bland annat en målmedveten kommunledning beslutat att sätta sig på världskartan när det gäller inredningsdesign. Tillsammans skapar man Inredia, en vision och ett hus (öppnar 2012) där;« nätverk växer och projekt förverkligas. Lika mycket för designers som för beställare.«
Mattias Westelius, arkitekt och projektledare, Magdalena Svedlund, marknadskoordinator och Pelle Ekholm, kultur- och fritidschef i Tibro, berättar om gränsöverskridande samarbeten, svårigheter och utmaningar i en kommun som bestämt sig för att satsa på design.
Läs mer: http://www.inredia.se/

15.00–15.25 FIKAPAUS

15.30–16.10 Made of NEW YORK – rivningsvirke från Manhattan blir åtråvärda designobjekt
Efter tretton år, 1996, sade Dalslandssonen John-Michael Ekeblad adjö till arbetet som konstnärlig ledare på IKEA Sweden. Idag är han verksam i New York och driver där sitt eget bolag Daytime Projects Inc. Som designstrateg och konsult har han dirigerat många stora projekt för globalt kända varumärken, bl a Tuppeware. Ett av hans egna projekt heter Made of New York, ett återvinningsprojekt som fått stor uppmärksamhet i designvärlden. Det är rustika möbler, tillverkade i hans egen snickarverkstad i Bronx, av bjälkar inköpta från gamla rivningshus i New York. Varje bjälke är ursprungsmärkt och varje möbel kan sålunda spåras och har sin egen identitet. John-Michael Ekeblad berättar här om tankarna bakom detta och andra egna designprojekt som han driver under tesen » the new era of industrial artistery«.
Läs mer: http://www.daytimeprojects.com/

16.15–16.55 Formfantasma – bygger broar mellan hantverk, lokal kultur och industri
Studio Formafantasma drivs av två unga italienska designers, Andrea Trimarchi och Simone Farresin. De har sin bas i Eindhoven, Nederländerna och har blivit mycket internationellt uppmärksammade med flera prestigefulla galleri- och företagssamarbeten, bland annat med galleri Rossana Orlandi i Milano och Droog design i Amsterdam. Deras kollektion »Autarchy« var bland de nominerade till det danska designpriset INDEX 2011. Formafantasma jobbar mycket ekologiskt spännande och intresserar sig bland annat för folkkonst och designers roll i relationen mellan tradition och lokal kultur. International Herald Tribunes designskribent Alice Rawsthorn, utsåg nyligen Formafantasma till en av världens tjugo mest intressanta designers. På detta seminarium berättar Andrea och Simone om sina olika projekt och hur de ser på designerns roll idag. Läs mer: http://www.formafantasma.com/

fredag 15 april 2011

Ur Skog – till kund

Seminarium 3 majhur når man världen med design?

Det dalsländska designprojektet Ur Skogs tredje seminarium handlar om försäljning. Genom att lyssna och lära av de goda exemplen vill vi hämta in kunskap till projektet och bygga upp ett varumärke som håller in i framtiden. Denna gång har vi bjudit in fyra personer, Ulla-Lisa Thordén, Sindre Magnusson, Anders Färdig och Otto von Busch, vilka ger fyra olika perspektiv på frågan; Hur når man världen med design? Hur hittar vi kunderna… hur hittar kunderna oss?

Välkommen till projektet Ur Skogs tredje seminarium!
Seminariet är gratis och öppet för alla, men föranmälan krävs.
Not Quites läckra lunchbuffé och fika serveras i anslutning till seminariet och beställs i samband med anmälan. Pris 190 kr inkl. dricka, eftermiddagskaffe och kaka.
Lunchbuffén är komponerad av caféprofilerna från Not Quite i Fengersfors.
Föranmälan till seminariet och till lunch och fika, skickas senast den 29 april till: barbro.erlandsson.bratt@steneby.se
Glöm ej att ange hur många personer du anmäler och om du/ni har speciella förbehåll; vegetariskt etc. Lunchreservationen är bindande från sista anmälningsdagen den 29 april. Endast 120 platser. Först till kvarn!

Seminarieprogram
Tid: Tisdagen den 3 maj 2011 kl. 09.30–15.45
Plats: Stenebyskolans samlingssal, Dals Långed, 1 trappa upp i huset vänster om biblioteket.
Moderator: Claes Boman, designstrateg och delaktig i VGregionens tankesmedja kring design och kulturella näringar. Projektansvarig för den nya säljsajten http://www.welovethisproduct.com/.

9.30–10.00
Registrering/kaffe/fralla samt betalning av lunchavgift 190 kr.

10.00–10.10
Helen Backlund projektledare för Ur Skog presenterar Fyrklövern och hälsar välkommen.

10.10–10.15
Claes Boman, moderator inleder samt informerar om sajten »we love this product«.

10.15–10.35 Att näringslivsutveckla kultursektorn
Sindre Magnusson är processledare för Västra Götalandregionens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Han är också regionens ansvarige för de fem utvecklingsprojekt som regionen finansierar och där Ur Skog ingår. Han berättar om handlingsprogrammet och ger sin syn på Ur Skog-projektet och vad han tror behövs för att göra det framgångsrikt.

10.35–11.00
Frågor & frukt

11.00–11.40 Kulturens rödluva möter den kommersiella vargen – sätt rätt värde på dig själv!
Ulla-Lisa Thordén är välkänd och anlitad säljcoach och föreläsare som särskilt intresserat sig för kulturskaparnas villkor. Hon har skrivit många böcker om egenföretagandets mödor. Den senaste; HJÄLP luspank och idérik: överlevnadsguide för säljskygga kulturskapare var nominerad till Årets marknadsföringsbok 2010. Ulla-Lisa Thordén kommer att ge konkreta tips för hur man som säljskygg kulturskapare ändå kan bli framgångsrik egenföretagare.

11.40–12.00 Frågor

12.00–13.00
Lunch – en härlig Not Quite-buffé serveras.
Meny
Varmrökt lax från Håveruds rökeri serveras med örtsås
Gravad lax från Håveruds rökeri serveras med hovmästarsås smaksatt med hjortron
Getostterrin med ost från Dalsspira mejeri serveras med örtolja
Potatissallad med ramslöksvinegrette
Krispig sallad på tidiga primörer
Grönsallad med syrade rotfrukter
Hembakat bröd och vispat smör

13.00–13.45 Hur når man världen med skandinavisk design?
Anders Färdig har en bakgrund från Höganäs och Boda Nova. 1992 grundade han Design House Stockholm, ett företag med världsomspännande spridning. Design House Stockholm arbetar som ett bokförlag, köper enstaka designidéer och utvecklar dem till färdiga produkter, med allt vad det innebär av patentfrågor, tillverkning, marknadsföring och försäljning. Hela tiden med formgivaren i centrum. Design House Stockholm exporterar ca 40 procent och totalomsättningen i butiksledet är närmare 250 miljoner kronor.

13.45–14.15
Tid för frågor. Kaffe och kaka.
Havtorn- och kolatårta serveras med kaffe och te.

14.15–14.55 Om gerilladesign, självförtroende och etsy.com
Otto von Busch arbetar som forskare vid HDK, Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Ottos avhandling handlade om modehacking och han ser på designfrågor ur ett medskapande »gerillaperspektiv« där konsumenten har del i makten. Otto berättar bland annat om sitt besök hos handarbetssajten www.etsy.com:s högkvarter i New York. Etsy säljer handgjord design över hela världen.

14. 55–15.45
Tid för frågor och en sammanfattande diskussion som leds av moderator.

Vad är Ur Skog?
Ur Skog är ett designprojekt i Dalsland som finansieras av Västra Götalandsregionen och drivs av kultursystemet Fyrklövern, det vill säga Dalslands konstmuseum, Halmens hus, Stenebyskolan och konstnärskollektivet Not Quite. Syftet är att, med seminarier, workshops och en öppen designtävling, ta fram en kollektion vackra och funktionella produkter Ur Skog; som i uttryck och känsla lyfter fram Dalsland som designlandskap. Med skogen som inspirationskälla och träet som råvara.
Målet är att skapa ett starkt varumärke och en affärsorganisation som kan leva vidare och skapa nya arbetstillfällen inom kultursektorn och småindustrin i Dalsland.
I förlängningen kan Ur Skog-projektet växa till att också innefatta tjänster/upplevelser i skogen med företag som speciellt vänder sig till turisten.
Idéer, tips eller frågor? kontakta: Helen Backlund, projektledare,
Dalslands konstmuseum 0703-540 098
Läs mer om kultursystemet Fyrklövern:

onsdag 2 mars 2011

Vad kan Pippi lära Dalsland ?

Hur bygger man ett varumärke som signalerar de goda värdena?
Det diskuteras på ett seminarium på Stenebyskolan i Dals Långed
tisdagen den 29 mars 2011.

För att få bästa möjliga grund att stå på inför framtiden arrangerar designprojektet Ur Skog ett antal seminarier där kunskap hämtas in till projektet.
Genom att lyssna och lära av de goda exemplen vill projektet bygga upp ett varumärke som håller in i framtiden. Flera goda exempel på framgångsrika varumärkesbyggen presenteras under dagen. Bland annat kommer Mikael Ahlerup, omskriven vd för sagoparken Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. När han tillträdde 2003 visade parken förlustsiffror. Idag har omsättningen ökat med 100 %  och Mikael Ahlerups kreativa renovering av varumärket Astrid Lindgrens Värld beskrivs som en framgångssaga av stora mått. Han vågade satsa allt på kulturarvet; lade ner hamburgeriet, lyfte ut storsäljande souvenirer och rensade parken från alla varuleverantörernas logotyper … hör honom själv berätta hur han lyckades förvanda sagor till guldpengar!

Välkommen till projektets andra seminarium av fyra st totalt.
Seminariet är öppet för alla, ingen seminarieavgift tas ut men anmälan krävs.
Lunch och eftermiddags fika kostar 150 kr och betalas vid ankomst.
Skicka din anmälan med lunchreservation till barbro.erlandsson.bratt@steneby.se
senast 5 dagar innan seminariet. Först till kvarn! Endast 150 platser. 

Program
Tid: Tisdagen den 29 mars 2011
Plats: samlingssalen, Nybygget på Stenebyskolan, Dals Långed
Moderator: Claes Boman, designstrateg och delaktig i VG regionens tankesmedja kring design och kulturella näringar.

9.30 – 10.00
Registrering/kaffe/fralla samt betalning av lunchavgift 150 kr

10.00-10.15
Helen Backlund projektledare för Ur Skog hälsar välkommen.

10.15 – 10. 55 Produktion och produkt - vägen till en hållbar design
Karin Stenmar, är en av grundarna och delägare i Dem Collective, ett textilföretag byggt på etiska och ekologiska grundvärden. Hon berättar om bakgrunden till att de startade företaget, om möjligheter, utmaningar och svårigheter med att driva ett företag som arbetar enbart med ekologiska material och schyst produktion. Idag arbetar Karin Stenmar med ekologi- och rättvisefrågorsom CSR chef på Nudie jeans i Göteborg.   

10.55 – 11.10
Frågor & frukt.

11.10 – 11.50  Trovärdig ko i Värmlandsbro
Knut Lillienau, jägmästare, skogs- och jordbrukare samt Christina Jonsson, inredningsarkitekt, driver tillsammans matföretaget Grön Ko Café & Saluhall i Värmlandsbro. Ett genomtänkt affärskoncept med tilltalande butik och café som fått många trafikanter längst E45:an att nöjt stanna till. Här berättar de om tankarna de hade då de startade, om framtidsplaner, svårigheter och glädjeämnen i arbetet med att skapa ett trovärdigt varumärke med fokus på ekologisk köttproduktion. Knut Lillienau är matambassadör för Värmland, utsedd av Jordbruksdepartementet som i år satsar 170 miljoner kronor på Sverige som det nya matlandet. En växande turistnäring som får allt större betydelse för landsbygden.

11.50 -12.00 Frågor

12.00 – 13.00
Lunch – en härlig Not Quite-buffe serveras.

13.00 -14.00   Astrid Lindgrens Värld - äkta vara.
En berättelse om en resa med fokus, mod och uthållighet som passagerare.
Mikael Ahlerup är omskriven vd för sagoparken Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. När han tillträdde 2003 visade parken förlustsiffror. Idag är omsättningen fördubblad och Mikael Ahlerups kreativa renovering av varumärket Astrid Lindgrens Värld beskrivs som en framgångssaga av stora mått. Han vågade satsa allt på kulturarvet; lade ner hamburgeriet, lyfte ut storsäljande souvenirer och rensade parken från alla varuleverantörernas logotyper … hör honom själv berätta hur en långsiktig satsning på kvalitet gett både ökade inkomster och stolthet!

14.00 – 14.15 Frågor

14.15 – 14.55  Bakom varumärket
Sara Lund är grafisk formgivare och har arbetat som lektor på Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Driver nu företaget Reform och är projektet Ur Skog´s grafiska formgivare. Bland uppdragsgivarna finns bland annat Göteborgs Universitet, VG Regionen och Göteborgs stad, kultursystemet Fyrklövern och Dalslands konstmuseum. Hon kommer att visa många exempel på varumärkeshistorier - framgångsrika och mindre framgångsrika, såväl svenska som internationella och förklarar verkligheten bakom ord som storytelling, kärnvärden, profilförändringar, "kändis-branding" … med mera, med mera.

14 55 – 15.10
Frågor

15.10  – 15 55 Ur skog…ett seglivat varumärke?
Debatt med kaffe och Not Quitefika.  

tisdag 30 november 2010

UR SKOG DALSLAND - ett designprojekt
Hej, vi har nu skapat denna blogg för att snabbt kunna berätta vad som händer i vårt designprojekt UR SKOG. Bakgrunden är följande...Västra Götalandsregionens Kulturnämnd och Regionutvecklingsnämnd, gick i slutet av 2009 ut med en uppmaning till kulturaktörer att söka pengar till en förstudie med syfte att näringsutveckla kulturbranschen. Målet var att utveckla  s k "kultursystem" dvs kluster/nätverk av kulturaktörer som genom sitt samarbete vinner fördelar av detta. 68 ansökningar kom in - 10 fick förstudiemedel à 100 000 s kr var, allt för att under 3 månader arbeta fram en trovärdig  idé om ett fortsatt samarbete, helst också utökat med nya samarbeten till näringsliv och föreningsliv. Den 1 mars 2010 fick vi i Fyrklövern besked om att vi var ett av 5 olika kultursystem som fick förnyat förtroende med nya pengar. Vi har nu ett 2 årigt projekt på gång med syfte att skapa en designkollektion UR SKOG. Efter vår förstudie trycktes vår rapport som du kan läsa här. I den kan du läsa hur vi genomförde förstudien och vad vi har framför oss i vårt stora 2-3 åriga projekt UR SKOG DALSLAND.

Syftet med UR SKOG DALSLAND är att lyfta fram den designkompetens och de produktions möjligheter som redan finns. Förhoppninggsvis skapa nya samt att marknadsföra allt detta genom att ta fram en spännande kollektion produkter som signalerar trä...skog...vildmark stillhet....orginalitet....ekologi...hantverksskicklighet...humor...ja... allt det som också kännetecknar landskapet Dalsland.

Vi som driver projektet heter Fyrklövern -vi är ett kultursystem i Dalsland:
Steneby - en design- och hantverks-skola på eftergymnasial och högskolenivå. Skolan har ca 200 studenter och finns i Dals Långed .
Not Quite- en  grupp kulturaktörer som driver ateljé, utställnings, café, butiksverksamhet  i det gamla nedlada bruket i Fengersfors.
Halmens hus - ett halmcentrum i Bengtsfors med butik, museidel, utställning och kursverksanhet.
Dalslands konstmuseum - visar konst och hantverk från landskapet, med stor utställningsverksamhet av samtida konst. Finns i Upperud.

På den här bloggen kommer vi att berätta hur vi lägger upp planeringen, vilka seminarier vi skall ha, hur vår tankesmedja arbetar, vilka våra samarbetsparter är, vilka problem vi möter under vägen, vilka våra visioner är...en hel del alltså. Du är naturligtvis välkommen att ställa frågor och att  ge kommentarer kring det som har med projektet att göra. Välkommen!
fortsättning följer...
Helen Backlund, projektledare